Algemene voorwaarden

Les droits de propriété intellectuels

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, handelsnamen – en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren Pelvired of haar derden toe. Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pelvired, de op de site gepresenteerde informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren en te verzenden (anders dan voor het raadplegen en bestuderen van de website) voor privé- of commerciële doeleinden.

Utilisation non autorisée du site Web

Je gaat onder andere een verbintenis aan:

  1. De informatie niet illegaal gebruiken.
  2. De Website niet gebruiken om virussen over te brengen of te verzenden of om materiaal van bedreigende, lasterlijke of obscene aard over te brengen of te verzenden.
  3. De website niet te gebruiken in strijd met de rechten van natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen, met inbegrip van het recht op privacy en intellectuele eigendom.
  4. De website niet te gebruiken in strijd met de rechten van natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen, met inbegrip van het recht op privacy en intellectuele eigendom.
  5. De website niet gebruiken voor het versturen of overbrengen van promotiemateriaal of voor reclamedoeleinden zonder hiervoor de voorafgaande toestemming van Telenet te vragen, tenzij de ontvanger hierom verzoekt.

L’information personnelle de la base de donnée

Pelvired kan gegevens van persoonlijke aard verzamelen, zoals broswoser of ip-adres, het stuurprogramma dat u gebruikt, de domeinnaam van de website, het tijdstip en het pad via hetwelk u toegang hebt verkregen tot de Pelvired-website en via hetwelk u deze hebt verlaten.

Cookies

Wanneer u de site bezoekt, kan er een zogenaamde “cookie” op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze gegevens helpen ons de site te verbeteren door de wensen en voorkeuren van bezoekers te integreren.


La responsabilité de Pelviredv

Informatie over de website

De informatie, software, producten en diensten (“Informatie”) die toegankelijk zijn op of via deze Website kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Pelvired staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de Informatie. De verstrekte informatie wordt weergegeven zonder enige vorm van garantie. Pelvired is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen, mochten deze u besmetten ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen op de site. Pelvired behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk moment te wijzigen.

Liens vers d’autres sites Web

Deze website kan hyperlinks naar andere websites of naar webpagina’s van derden bevatten en andere partijen bevatten die ernaar verwijzen of ernaar verwijzen op andere manieren. Pelvired heeft geen controle over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. De link via Pelvired impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud van dergelijke websites of webpagina’s.

Conseils via le site Web

Pelvired kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig advies dat zonder enige vorm van garantie, direct of indirect, via de website wordt gegeven met als doel persoonlijke, gezondheids-, juridische of financiële beslissingen te beïnvloeden. Voor meer informatie over uw situatie dient u altijd een deskundige op dit gebied te raadplegen.

Privacyverklaring

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u steeds toegang tot de persoonsgegevens die u meedeelt aan Pelvired vzw. Indien u dit wenst kunnen deze gegevens gecorrigeerd of verwijderd worden.