Pelvired is opgericht in 1994

Pelvired vzw werd opgericht op 6 september 1994 (de statuten werden gepubliceerd op 14 februari 1995). Dit gebeurde onder impuls van de Antwerpse uroloog prof. JJ Wyndaele, pionier van de interuniversitaire opleiding met getuigschrift in Vlaanderen. Het hoofddoel van de vereniging is niet alleen pelvische reëducatie en perinatale kinesitherapie promoten, maar ook wetenschappelijke vooruitgang stimuleren! 

In het begin van de jaren 1980 wordt pelvische reëducatie (PR) in België geïntroduceerd als een nieuwe therapie voor de behandeling van urine-incontinentie. Op dat moment was de reëducatie voornamelijk, om niet te zeggen uitsluitend, gebaseerd op het versterken van de bekkenbodem. In 1994 wordt pelvische reëducatie een gevestigde waarde bij de behandeling van incontinentie, met een aanbeveling van graad A door ICS. Sindsdien is pelvische reëducatie sterk geëvolueerd. Nieuwe technieken worden erkend door Evidence Based Practice (EBP) en vereisen een specifieke opleiding in deze nieuwe bekwaamheid. Op 22 april 2014 wordt in het Belgisch Staatsblad een ministerieel besluit gepubliceerd tot erkenning van een BBK (Bijzondere Beroepsbekwaamheid) in bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie.Als zij voldoen aan de in het MB gepubliceerde normen, kunnen gespecialiseerde kinesitherapeuten zich de bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) toe-eigenen. Momenteel bieden verschillende universiteiten de opleidingen met getuigschrift van 45 ECTS aan. Deze opleidingen voldoen allemaal aan de specifieke accreditatiecriteria. 

Pelvired’s bijdrage aan pelvische reeducatie

Pelvired heeft een belangrijk aandeel in deze evolutie en in de erkenning van pelvische reëducatie. De vzw heeft meegewerkt aan de opstelling van de nomenclatuur rond pelvische reëducatie, aan de totstandkoming van de BBK, aan het verdedigen van de reëducatie als kinesitherapeutische bekwaamheid en aan nog veel meer. Bovendien heeft Pelvired bij zijn leden nieuwigheden geïntroduceerd.


Sinds de oprichting van de vzw heeft Pelvired steeds gepleit voor een multidisciplinaire aanpak, door huisartsen, specialisten, kinesitherapeuten, apothekers, psychologen, seksuologen en andere medische en paramedische beroepsbeoefenaars erbij te betrekken.

Wij zijn een dynamische vereniging die regelmatig het laatste wetenschappelijke nieuws/bewijsmateriaal met haar leden deelt. Op welke manier? Via webinars, door congressen of andere kwaliteitsvolle wetenschappelijke activiteiten rond pelvische reëducatie en perinatale kinesitherapie te organiseren.